• +31 (0)36 522 08 25
  • FAQ
  • Downloads

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is gestreefd naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

DBS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich te realiseren dat de externe links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door DBS. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is DBS niet aansprakelijk.

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van DBS.

Privacy policy e-mail

De informatie verzonden door DBS per e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiƫren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.